خدمات

خدمات ما به شما

در سالن زیبایی سوفیا کلیه خدمات مورد تیاز شما مشتریان عزیز انجام خواهد شد.

home_barber_icon_1

کوتاهی

home_barber_icon_2

براشینگ و شنیون


home_barber_icon_3

کراتین مو

home_barber_icon_4

اکستنشن مو و مژه


home_barber_icon_5

اپیلاسیون

home_barber_icon_6

رنگ و مش


home_barber_icon_7

میکاپ

gandi-nail

خدمات ناخن


با ما زیبایی را تجربه کنید